loading
Embolizacija arterija uterusa u Moskvi
 • Hitno olakšanje.

 • Odsustvo komplikacija.

 • Lekari sa najkrupnijim ličnim iskustvom u sprovođenju EMA u Rusiji, ZND I Evropi.

 • Korišćenje najboljeg i najsavremenijeg preparata EMBOZENE (SAD).

 • Za pacijente iz inostranstva pružamo usluge pratnje (pomoć u dobijanju ruske vize, planiranje dolaska, sačekivanje na aerodromu, pomoć u traženju smeštaja u Moskvi, usluge prevodioca na potreban jezik, druge usluge po upitu).

 • Puna cena Embolizacija arterija uterusa u Evropskoj klinici (Moskva) -2480 Еvra!

Naručiti besplatni poziv

Poštovane pacijentkinje! Skrećemo Vam pažnju da sva usmena obraćanja, pismeni zahtevi za lečenje, kao i medicinska dokumentacija moraju da budu na engleskom ili ruskom jeziku. Informacija na srpskom jeziku dostavljena Vam je u edukativne svrhe. Naši saradnici govore na engleskom i ruskom jeziku. Ali, u slučaju Vašeg dolaska u Moskvu, biće Vam stavljen na raspolaganje lični prevodilac koji govori na srpskom jeziku i koji će omogućiti razgovor sa ordinirajućim lekarom. Zahvaljujemo se na razumevanju!

Informacija

 • О miomu
 • Dijagnostika
 • Oblici lečenja
 • EMA
 • Posle EMA
О miomu

Miom materice je jedna od najrasprostranjenijih ginekoloških bolesti kod žena. Smatra se da do 87% žena može imati miom materice, međutim kod svege 30-35% žena isti je praćen pojavom nekakvih žalbi, pri čemu su to žene, uglavnom, starije od 30 godina.
Odnosno, kod mnogih žena miom materice neko vreme nije praćen nikakvim simptomima. Miom materice predstavlja pojedinačne ili multiplicirane čvrste tvorevine koje nastaju i rastu u zidu materice i koje se sastoje od mišićnog i fibroznog tkiva. Iste mogu da rastu na raznim delovima materice, što utiče na kliničko ispoljavanje bolesti.
Važno
Miom materice spada u benigne tumore. Miom se nikada ne transformiše u zloćudni tumor i ne predstavlja stanje koje povećava rizik od njegovog nastanka.
Kakvi mogu biti miomi po mestu njihovog nastanka
Razlikuju se subserozni miomi koji rastu na spoljašnjem zidu materice, i takvi miomi obično nemaju nikakve simptome; intramuralni – u samom zidu materice - kod takve lokalizacije od velikog značaja je veličina tumora i njihov broj, kao i submukozni (ispod sluznice materične duplje) - miomi koji rastu u šupljini materice i deformišu je. Izrasline ispod sluznice često izazivaju simptome mioma materice u vidu obilnih menstruacija.
Uzroci
Uzroci nastanka mioma materice još uvek nisu tačno poznati. Postoje podaci koji ukazuju na veliku učestalost nastanka mioma materice kod žena koje su bile podvrgnute upalnim bolestima polnih organa, koje su abortirale, koje su imale hirurške zahvate na materici, kao i one kod kojih se mali broj trudnoća završio rađanjem. Ne negiraju se ni nasledne predispozicije.
Simptomi
Najrasprostranjeniji simptomi mioma materice ogledaju se u obilnim produženim menstruacijama, osećaju pritiska na mokraćnu bešiku, težinom i bolom u donjem stomaku, kao i u povećanom stomaku. U nizu slučajeva miom materice može da onemogući trudnoći i nošenje deteta do kraja trudnoće.

Dijagnostika

Najjednostavniji postupak za dijagnosticiranje mioma materice sastoji se u ultra zvuku. Važno je napomenuti da se miom materice ne mora tokom dužeg vremenskog perioda ispoljiti, zbog toga je potrebno da sve žene obavezno bar jednom godišnje idu na ultra zvuk, počev od 20 godina života, nezavisno od postojanja ili nepostojanja bola. Kod zapuštene bolesti, kada je miom materice već dosta narastao, isti se čak može osetiti i pod rukom kod standardnog pregleda na stolici, ali se mali miomi u početnim stadijumima bolesti ne mogu na ovaj način dijagnosticirati. Kod složenijih slučajeva ultra zvuk nadopunjava magnetno rezonansna terapija.

Oblici lečenja

Оdnos prema lečenju mioma materice poslednjih godina se bitno izmenio. Ranije je široku primenu imala radikalna metoda – kompletno uklanjanje materice skupa sa izraslinama mioma. Takva operacija primenjuje se i u današnje vreme, ali sve ređe. Kompletno uklanjanje se koristi samo kod veoma zapuštenih slučajeva bolesti, kada su tumori narasli do gigantskih razmera (popunjavajući čitavu trbušnu duplju) ili kada je došlo do kombinacije benignih i malignih ginekoloških bolesti.
Тipski miomi ne zahtevaju uklanjanje materice.
Uklanjanje materice poželjno je izbegavati, pošto se, nezavisno od toga da li se materica uklanja skupa sa jajnicima ili bez njih, kao posledica, kod više od polovine žena, razvija teški sindrom uslovljen hormonalnim slabostima, a isto tako dolazi i do povećabja rizika od nastanka kardio-vaskularnih bolesti: infarkta i moždanog udara.
Мiomektomija – оgraničena primena
Hirurško lečenje mioma materice, koje se zasniva na uklanjanju tumora, može de se izvede na dva načina: laparoskopskom operacijom, kod koje se vrši zasecanja stomaka i hirurg operiše direktno rukama i laparoskopski – operacija se izvodi preko 3-4 manja otvora na stomaku pomoću finih instrmenata pod kontrolom kamere. Ova vrsta operacije primenjuje se najčešće. Uklanjanje tumora sa materice celishodno je obavljati samo u slučajevima kada je žena zainteresovana da zatrudni u najskorije vreme. Drugim rečima – miomektomija predtsvlja, zapravo, privremenu obnovu materice radi stvaranja mogućnosti konkretne trudnoće. Ovakav odnos prema ovoj vrsti lečenja povezan je sa visokom učestalošću recidiva koji se javljaju nakon operativnog zahvata. Njihova učestalost dostiže od 7-14% godišnje (link). Odnosno samo nekoliko godina nakon sprovedenog lečenja problem mioma materice moraće se rešavati ponovo. Recidiv mioma materice pojavljuje se kod više od 50% pacijantkinja posle miomektomije.
Mora se još imati na umu i to da uklanjanje tumora sa materice ostavlja na njoj ožiljke od šavova koji mogu popucati tokom trudnoće i porođaja. Sa povećanjem broja tumora na materici isti se lociraju sve dublje u zidovima materice, a ovo može da dovede do povećanih trauma u materici i do opasnosti od naknadne trudnoće. Osim toga, hirurško lečenje povezano je sa postojanjem ozbiljnog rizika koji je povezan sa narkozom, manipulacijama u trbušnoj duplji (krvarenje, upala, oštećenje creva), kao i trombotičkim komplikacijama. Rehabilitacija posle hirurškog zahvata traje do 2 meseca.

EMA

Embolizacija arterija uterusa predstavlja najsavremeniju metodu lečenja mioma materice, bez obzira na to što je njena prva primena u medicini bila još 70-ih godina prošloga veka. Suština metode sastoji se u prekidu dotoka krvi do svih tumora mioma materice, što dovodi do njihovog izumiranja i do ireverzibilnog smanjenja njihovih dimenzija. Kao rezultat toga, kod pacijanata nestaju simptomi koji bi ih zabrinjavali. Efikasnost embolizacije arterija uterusa iznosi 98-99%. Ovaj zahvat ne obavlja hirurg, već predstavnik druge medicinske specijalnosti – endovaskularni hirurg (interventional radiologist). Uloga ginekologa svodi se samo na preglede pacijentkinje, utvrđivanje indikacija i kontraindikacija, kao i na pripremu za proceduru. Verovatno, upravo iz tog razloga, deo ginekologa nerado preporučuje ovu metodu lečenja, najčešće joj pripisujući nepostojeće komplikacije i organičenja u primeni.
A, ustvari, embolizacija arterija uterusa je jedna od najmanje opasnih procedura u ginekologiji – rizik od bilo kakvih komplikacija je (20!) puta manji nego posle bilo koje varijante hirurške intervencije. Ista se izvodi pod lokalnom anestezijom (pošto nema potrebe za opštu narkozu) i traje svega 15-20 minuta. Procedura je bezbolna i prilično komforna.
Osećanja
Za vreme embolizacije arterija uterusa endovaskularni hirurg u početku sprovodi postupak uklanjanja bola kože bedra. Nadalje se radi punktuacija bedrene arterije – ova faza je već sasvim bezbolna. Kroz bedrenu arteriju ubacuje se specijalni kateter, čiji pokreti se ostvaruju pod kontrolom fluoroskopije. Zadatak hirurga sastoji se u tome da najpre uđe u jednu arteriju uterusa, zatim u drugu, da ga potom ubaci u krvne sudove koji hrane miom čvorove, koji blokiraju dotok krvi u ove tvorevine. Po pravilu ova faza traje oko 10 minuta i praćena je osećajem toplote koja se širi po telu. Procedura se završava stavljanjem na mestu punktuacije bedrene aorte specijalne blombe za sudove.
Posle procedure tokom nekoliko narednih sati prisutan je umereni sindrom bola (u donjem delu stomaka), gađenje, slabost. Ovakvo stanje traje do uveče, za njegovu korekciju koriste se preparati za uklanjanje bolova. Narednog dana posle embolizacije arterija uterusa mogu se osećati zaostali bolovi u stomaku, slabost i povećana temperatura. Takvo stanje naziva se postembolizacijski sindrom i traje do 7 dana.
Svega jedan ili dva dana u stacionaru
Pošto je lečenje ovog sindroma relativno lako, pacijantkinje se otpuštaju iz stacionara ili uveče narednog dana ili nakon jedan dan, u zavisnosti od njihovih želja.
Rehabilitacija nakon embolizacije arterija uterusa u proseku traje jednu sedmicu.

Posle EMA

Коntrolne pretrage nakon embolizacije arterija uterusa obavljaju se nakon 3, 6, 12 meseci. Već u trećem mesecu nakon embolizacije arterija uterusa nestaju obilne menstruacije, prestaju bolovi u želucu, značajno se smanjuje veličina stomaka, nestaje osećaj pritiska na mokraćnu bešiku. Dimenzije čvorova se smanjuju u proseku za 30%, а godinu dana posle procedure ireverzibilna regresija čvorova dostiže 50-70%. Značajna razlika embolizacije arterija uterusa od medikamentoznog lečenja mioma materice hormonima, jeste potpuni nestanak svih čvorova mioma materice i ireverzibilnost njihovog smanjenja.
Recidivi
Posle embolizacija arterija uterusa recidivi se praktički ne zapažaju. Tokom kontrola učestalost recidiva iznosi oko 1%. Ova činjenica omogućava da se preporuči sprovođenje embolizacije arterija uterusa pacijentkinjama sa miomom materice koje planiraju trudnoću tokom neodređenog budućeg perioda. Bitno je napomenuti da samo u 1% slučajeva, kada se obnavlja krvotok u materici nakom EAU, može biti potrebna dodatna procedura embolizacije novih krvnih sudova, a ista se u našoj klinici obavlja besplatno.

Postupak lečenja

 • 1

  Onlajn konsultacija

 • 2

  Planiranje lečenja

 • 3

  Planiranje putovanja

 • 4

  Poseta Moskvi

 • 5

  Posle lečenja

Onlajn konsultacija

Za dobijanje prve konsultacije molimo Vas da pošaljete Vašu medicinsku dokumentaciju na poštu assistance@mioma.ru. Molimo Vas da detaljno opišete Vašu istoriju bolesti: (kada je prvi puta dijagnosticiran miom, kakvo lečenje je već obavljeno), Vaše godine, na šta se žalite, planovi u pogledu trudnoće u skoroj budućnosti i/ili u daljoj budućnosti, prateće bolesti i operacije koje ste imali). Takođe treba da priložite kopije ili fotografije UZ, MRT (poželjno je referencu za skidanje zapisa ispitivanja u formatu DICOM). Vaša prijava će biti prosleđena direktno našim doktorima na razmatranje.

Prva onlajn konsultacija se obavlja besplatno.

Оdgovor će Vam biti poslat u roku od 1-3 rada dana

Planiranje lečenja

Кada se lekari upoznaju sa istorijom Vaše bolesti, biće Vam preporučeno da prođete odgovarajuću dijagnostiku, kako bi uštedeli Vaše vreme i novac za mesto u klinici. Uputstvo sa spiskom potrebnih ispitivanja biće Vam poslato.

Planiranje putovanja

Pomoći ćemo Vam u organizovanju dolaska u Moskvu (pomoć u dobijanju ruske vize, planiranje dolaska, sačekivanje na aerodromu, pomoć u traženju smeštaja u Moskvi, usluge prevodioca na potreban jezik, druge usluge po upitu).

Poseta Moskvi

Po dolasku sačekaćemo Vas na aerodromu i smestićemo Vas u kliniku ili na mesto Vašeg boravka, daćemo Vam lokalnu SIM karticu za Vaše usluge tokom čitavog perioda boravka u Moskvi.

Posle lečenja

Posle lečenja doktor će biti na vezi sa Vama putem telefona, е-maila, mesendžera, skajpa. Po pravilu, dodatna putovanja nisu potrebna, Vas će pregledati doktor u mestu stanovanja.

Lekari

Dmitrij Lubnin

Rukovodilac odeljenja akušerstva i ginekologije, magistar medicinskih nauka.

Boris Bobrov

Endovaskularni hirurg, medicinski direktor Evropske klinike, KMN, МPА (majstor poslovnog administriranja)

Оstaviti prijavu za lečenje

Konsultan na ebgleskom/ruskom jeziku

О Еvropskoj Klinici i ruskoj medicini:

Evropska Klinika je privatna klinika u centru Moskve koja je specijalizovana za endovaskularnu, endoskopsku i laparoskopsku hirurgiju, kao i za lečenje složenih onkoloških pacijenata. To je jedna od najkomfornijih i najkvalitetnijih klinika u Moskvi. Naš zadatak je da obezbedimo pacijenta visokim nivoom medicinske pomoći i servisa po razumnoj ceni. U Evropskoj Klinici mi obavljamo oko 600 EAU godišnje i primamo pacijente iz najrazličitijih delova Rusije i sveta.

Zanimljivo, ali zadnjih godina veoma mnogo pacijenata iz zemalja Evrope, Аzije i Severne i Južne Amerike, dolaze u Rusiju kako bi dobili medicinsku pomoć visoke klase po razumnoj ceni. A za to postoje razlozi. Ruski investitori ulažu kolosalne napore za preporod medicinske oblasti, pošto, nažalost, nivo usluge u državnim bolnicama treba da bude bolji, što se ne može reći o privatnom sektoru zdravstvene zaštite. Моskva na najbolji način svojim privatnim klinimaka predstavlja obrazac novog ruskog pristupa medicini i gostoprimstvu na planu usluživanja pacijenata iz raznih regiona RF i drugih zemalja dalekog i bližeg okruženja. „Zlatni standardi“ maloinvazivne hirurgije, usklađen ekipni rad lekara i osoblja klinike, opremljenost, servis, pa čak i enterijer Evropske klinike, odgovaraju zapadnim standardima.

Sada ruska privatna medicina zaslužuje da zauzme mesto među najautoritativnijim sistemima zaštite zdravlja, naravno, zahvaljujući lekarima koji su priznati u stručnim krugovima, a treba reći i to da su ruski naučnici uvek i u mnogo čemu bili začetnici i pioniri. Osnovni princip je pacijent – posvećenost i ravnopravni pristup uslugama za sve građane, kako ruske, tako i inostrane, uz poštovanje visokih standarda lečenja i praćenja pacijenata.

Rusko privatno zdravstvo je sada otvoreno i privlačno za žitelje drugih zemalja. Mnogi emigranti i medicinski turisti već su iskoristili ovu mogućnost, jer se cena visokotehnoloških operacija značajno razlikuje od zapadnoevropskih i američkih, što čini lečenje u Rusiji posebno privlačnim.

Rusija je velika, lepa zemlja i zanimljivo mesto za putovanja. Ako želite da otkrijete Rusiju kao destinaciju za medicinski turizam, povežite se sa nama.

Мi ćemo rado razbiti stereotipe, upoznati Vas sa visokim medicinskim standardima Evropske Klinike i pomoći Vam da sačuvate zdravlje, a personalna pratnja od strane našeg medicinskog konsuzltanta omogućiće Vam da se osećate kao kod svoje kuće, što, takođe, pospešuje najbržu rehabilitaciju posle lečenja.

Nagrade

Dizajnerski certifikat
Društvena nagrada „Priznanje“ za implementaciju EAU za zaustavljanje krvarenja posle porođaja
Nagrada Vlade Rusije za razradu metode EAU kod pacijentkinja koje su zainteresovane za trudnoću

Оstaviti prijavu za lečenje

Konsultan na ebgleskom/ruskom jeziku